Kā atrast zvaigznes zvaigzni

Ir vairāki veidi, kā precīzi izmērīt zvaigznes diametru . Pirmo, un visprecīzāko, izmanto astronomi. Runa ir par zvaigznes ātruma mērīšanu jebkurā brīdī un laika mērīšanu, kas nepieciešams, lai zvaigzne aizietu starp diviem punktiem orbītā. Zvaigžņu diametru var aprēķināt, reizinot to ātrumu ar laiku. Tomēr, tā kā vairumam no mums nav aprīkojuma, lai mērītu zvaigznes ātrumu, mums ir jāizmanto vienkāršāki pasākumi.

Veicamie soļi:

1

Meklējiet, vai nu mācību grāmatā, vai tiešsaistē, saikni starp zvaigznes spilgtumu un saules spilgtumu. Veikt šīs vērtības kvadrātsakni. Jūs varat aprēķināt formulas rādiusu (zvaigznes rādiuss) / (Saules rādiuss) = (saules / zvaigznes temperatūras temperatūra) ^ 2 --- kvadrāts [spilgtuma zvaigzne / spilgtums Sol].

2

Meklējiet saules temperatūras un zvaigznes temperatūras attiecības. Izveidojiet šīs vērtības kvadrātu.

3

Aprēķiniet attiecību starp zvaigznes rādiusu un Saules rādiusu, reizinot tā vērtību no 2. posma ar vērtību no 1. soļa.

4

3. solī iegūto vērtību reiziniet ar Saules rādiusu (695 000 km). Tas jums dos zvaigznes rādiusu.

5

Lai aprēķinātu zvaigznes diametru, reiziniet iepriekš konstatēto rādiusu ar 2 .