Kā veidojas vēlēšanu saraksts

Vai vēlaties zināt, kā veikt vēlēšanu skaitīšanu? Kādi pasākumi tiek veikti, lai uzzinātu to pilsoņu skaitu, kuriem ir tiesības balsot valstī? Spānijā vēlēšanu skaitīšana ir pastāvīga, un tā atjaunināšana tiek veikta katru mēnesi, atsaucoties uz katra mēneša pirmo dienu. Turklāt to pasūta pēc teritoriālajām sadaļām, un katrs vēlētājs ir reģistrēts sadaļā. Reģistrācija vēlēšanu tautas skaitīšanā ir obligāta, bet jums būs jānorāda tikai jūsu vārds un jūsu valsts identitātes dokumenta numurs.

Veicamie soļi:

1

Vēlēšanu tautas skaitīšana ietver to personu reģistrāciju, kas atbilst balsošanas prasībām. Pašreizējā vēlēšanu skaitīšana sastāv no: - Spānijas rezidentu vēlētāju skaitīšanas (CER). Viņi var balsot visos minētajos procesos: - Spānijā dzīvojošo ārzemnieku vēlēšanu skaitīšana (CERE). CERE ir Eiropas Savienības pilsoņi, kas dzīvo Spānijā, un šādu valstu pilsoņi ar spēkā esošiem savstarpējiem nolīgumiem: Norvēģija, Ekvadora, Jaunzēlande, Kolumbija, Čīle, Peru, Paragvaja, Islande, Bolīvija un Kaboverde, valstis, kas atzīst tiesības balsot pašvaldību vēlēšanās uz Spānijas pilsoņiem, kas dzīvo to teritorijā. Pašvaldības, par kurām iesniegti pieteikumi reģistrācijai CERE. Eiropas Savienības pilsoņi reģistrācijai CERE ir jāreģistrē Pašvaldību reģistrā un ir oficiāli paziņojuši par savu vēlmi izmantot tiesības balsot Spānijā pašvaldību vēlēšanās.

2

Vēlēšanu skaitīšanu sagatavo Vēlēšanu tautas skaitīšanas birojs, kas ir Valsts statistikas institūta institūcija, kura īsteno savas pilnvaras Centrālās vēlēšanu komisijas vadībā un uzraudzībā. Lai sagatavotu tautas skaitīšanu, Birojs: - koordinē vēlēšanu tautas skaitīšanas procesu un šim nolūkam var dot norādījumus pilsētas domei un konsulātiem, kā arī personām, kas ir atbildīgas par civillietu reģistru un notiesāto un nemiernieku reģistru; vēlēšanu tautas skaitīšanas process un šim nolūkam tā var pārbaudīt pilsētas zāles un konsulātus. - Tā ex officio pārbauda un pārskata kompetentās iestādes apstrādātās reģistrācijas un atlaišanas gadījumus, kā arī izstrādā valsts vēlētāju failu. pilsētas domes un konsulāti.

3

Vēlēšanu tautas skaitīšanas biroja galvenās kompetences vēlēšanu procesos ir: a) sadaļas, tabulas un vēlēšanu vietējie b) pašreizējā skaitīšana un skaitīšanas labošana vēlēšanu periodā; c) skaitīšanas karšu nosūtīšana) balsošana pa pastu. - Spānijā balsojošo vēlētāju balsojums pa pastu. - Balsojums pa Spānijas rezidentiem, kuri ir īslaicīgi uzturējušies ārzemēs .- Balsošana ar ārvalstīs dzīvojošu vēlētāju pastu ne-pašvaldību vēlēšanās.e) Piegāde vēlēšanu skaitīšanas kopijas - autonomās kopienas. - Izsludināt kandidātus. - Zonu vēlēšanu padomes. f) Balsošanas saraksti un īpašas tautas skaitīšanas apliecības Kad prasījumu termiņš ir beidzies, balsošanas saraksti, kas tiek nosūtīti vēlēšanu iecirkņiem, tiek noteikti pēc šī prasību termiņa beigām un līdz balsošanas dienai provinču delegācijas Vēlēšanu tautas skaitīšanas birojs pēc ieinteresēto personu pieprasījuma var izdot konkrētus skaitīšanas sertifikātus.

4

No otras puses, reģistrācija vēlēšanu tautas skaitīšanā ietver šādu informāciju: - Vārds un uzvārds.- Dzīvesvieta: province un pašvaldība .- Adrese.- Dzimums. Dzimšanas vieta: province un pašvaldība .- Dzimšanas datums: diena, mēnesis un gads.- Izglītības pakāpe: skolas vai akadēmiskā grāda sertifikāts. - Valsts identitātes dokumenta numurs. Spāņiem, kas dzīvo ārvalstīs, reģistrācijā jāiekļauj 1. iedaļā minētie dati, izņemot tos, kas attiecas uz provinci un dzīvesvietas pašvaldību, kas savā vietā ietvers pašreizējās dzīvesvietas valsts un pašvaldības datus, kā arī šādus datus: - Spānijas provinces un pašvaldības vēlēšanu vajadzībām .- Pases numurs, ja tam nav valsts identitātes dokumenta. Eiropas Savienības dalībvalstu valstspiederīgajiem, kas dzīvo Spānijā, iekļauj 1. iedaļā norādītos datus, izņemot valsts identitātes dokumenta numuru, kā arī šādus datus: - Pilsonība.- Izteikt vēlēšanās izmantot balsstiesības Spānijā darbojas pašvaldību vēlēšanās. - Vēlēšanās īstenot aktīvās vēlēšanu tiesības Spānijā Eiropas Parlamenta vēlēšanās un šādā gadījumā izcelsmes dalībvalsts vēlēšanu apgabalā vai vēlēšanu apgabalā kuru vēlēšanu skaitīšana tika reģistrēta pēdējo reizi. Citās Spānijā dzīvojošo valstu valstspiederīgajiem, kuru attiecīgās valstis atļauj spāņu balsošanu savās pašvaldību vēlēšanās saskaņā ar Līguma vai Līguma noteikumiem, vēlēšanu skaitīšanā tiks iekļauti 1. iedaļā norādītie dati, izņemot valsts dokumenta numuru. identitāti.

5

Pilsētu zāles un konsulāti iepazīstinās ar vēlēšanu sarakstiem, un vēlēšanu skaitīšanas birojs nosūtīs visiem vēlētājiem skaitīšanas karti ar atjauninātajiem datiem. Tāpat būs iespējams piekļūt telpu un vēlēšanu iecirkņu datiem internetā, izmantojot INE tīmekļa lapu, bez nepieciešamības saņemt digitālu sertifikātu.