Kā nosūtīt darba inspekciju

Iespējams, ka reizēm mēs esam nonākuši pie uzņēmuma vai uzņēmuma, kurā mēs atrodamies diezgan nepatīkamās un dīvainās situācijās, tādā mērā, ka tās var pārsniegt likumā noteiktās robežas. Daudzas no tām var atrisināt, rakstot sūdzības lapu tajā pašā uzņēmumā, lai ļautu iestādēm zināt. Tomēr citos gadījumos jūs varat sasniegt ārkārtēju situāciju, kad mēs apsveram iespēju nosūtīt darba inspekciju, ko mēs paskaidrosim, kā rīkoties šajā rakstā.

Veicamie soļi:

1

Darba inspekcijā kvalificēts Nodarbinātības un sociālās nodrošināšanas ministrijas speciālists ieradīsies attiecīgajā uzņēmumā, lai noskaidrotu, vai spēkā esošie noteikumi ir izpildīti, it īpaši tajos aspektos, kurus esam norādījuši mūsu sūdzībā.

2

Mums būs jāiesniedz rakstiska sūdzība provinču darba un sociālās drošības inspekcijās . Lai atvieglotu sūdzības izstrādi, ministrija piedāvā mums sūdzību modeli, kas mums tikai jāpabeidz, tādējādi paātrinot procedūras.

3

Minētā sūdzība nosaka šādus aspektus:

  • Personas, kas iesniedz sūdzību un paraksta to, identifikācija.
  • Tiesību akti vai fakti, kas izraisa noteikumu neievērošanu.
  • Notikumu rašanās vieta un laiks.
  • Par pārkāpumu atbildīgo personu identifikācija.
  • Citi svarīgi iemesli.

4

Ir svarīgi zināt, ka anonīmās sūdzības netiks apstrādātas, tāpēc sūdzības iesniedzējam vienmēr ir jāidentificē sevi pareizi. Jebkurā gadījumā inspektoriem ir jāievēro sūdzības iesniedzēja konfidencialitāte, neatklājot to identitāti uzņēmumiem, par kuriem ziņots.