Kā izveidot Balanced Scorecard direktoru padomei

Ir svarīgi, lai uzņēmuma valde būtu sistematizējusi informāciju, kas ļautu tai pieņemt saprātīgus lēmumus par labu uzņēmuma pārvaldību. Padomes pienākums ir iegūt noderīgu informāciju lēmumu pieņemšanai, definējot vajadzības un piedāvājot to uzlabojumus un formātus. No otras puses, uzņēmuma vadības komandai ir pienākums sniegt šo informāciju valdei. Šim nolūkam ir svarīgi izveidot vadības paneli, kas ļautu analizēt uzņēmuma galvenos rādītājus.

Veicamie soļi:

1

Rezultātu tabula, kas būs valdes rīcībā, būs kodolīga, bet ar iespēju iegūt kaskādes un savstarpēji saistītu informāciju. Darbs pie TAM koncepcijas (ikgadējā mobilā tendence).

2

Vadības panelis tiks iepazīstināts ar informāciju par visiem uzņēmuma aspektiem: ne tikai finansiāla ekonomiskā informācija, bet arī komerciālā, tirgus, organizācijas struktūra, rūpniecība utt. Mērķis ir iegūt skaidru un precīzu priekšstatu par situāciju un spēt analizēt novirzes, kas rodas attiecībā uz budžetu.

3

Tajā jāiekļauj rādītāji (ko izstrādājusi valde), lai kontrolētu atbilstību stratēģiskajām līnijām. Tajā jāiekļauj arī kvalitatīva informācija par tirgiem, konkurentiem, tendencēm utt.

4

Pastāvīgs periodiskums informācijas iegūšanā. Tomēr kanāliem vienmēr jābūt atvērtiem. Tas nozīmē, ka vadības komandai vajadzētu būt pieejamai jebkādiem precizējumiem.

5

Rezultātu kartīti pārskatīs direktoru padome. Sanāksmju biežums atkarībā no uzņēmējdarbības veida un uzņēmuma situācijas, veicamo sanāksmju skaits ir atšķirīgs. Tomēr vidējais rādītājs būtu no 6 līdz 12 ikgadējām padomes sanāksmēm. Tomēr, ja situācija to prasa , Direktoru padomei jābūt gatavai ārkārtas sanāksmēm.

Padomi
  • Ir svarīgi rūpēties par uzņēmuma vadības paneļa datu konfidencialitāti, tāpēc nav ieteicams to nosūtīt pa e-pastu.