Kā zināt, vai esmu reģistrēts

Valsts valdībai un citām valsts institūcijām ir ļoti svarīgi zināt, cik daudz cilvēku dzīvo katrā pašvaldībā, tādā veidā, ka katrā vietā var nodrošināt pietiekamu skaitu sabiedrisko pakalpojumu. Šim nolūkam pilsoņiem ir jāreģistrējas pašvaldības reģistrā . Iedzīvotājiem tas ir arī svarīgi, jo reģistrācija ļaus jums uzzināt, kur viņi var balsot vēlēšanās. Visiem šiem, mēs sniegsim jums dažas norādes, lai uzzinātu, vai esat reģistrēts.

Veicamie soļi:

1

Pašvaldības reģistrs ir administratīvais fails, kurā reģistrēti pašvaldības iedzīvotāji. Pilsētas padomēm ir jābūt atbildīgām par katra modeļa patstāvīgu pārvaldību, un Valsts statistikas institūts, kas tos koordinē, lai iegūtu informāciju par valsts iedzīvotāju sadalījumu un īpašībām.

Kad to vada pilsētas dome, tas būs atkarīgs no katras metodes, lai uzzinātu, vai esat reģistrēts, lai gan tie parasti ir līdzīgi.

2

Tā kā tā nav informācija, ko pilsētas dome iegūst no savas tīmekļa vietnes, mums personīgi jādodas uz pašvaldības domi, kurā mēs dzīvojam, Pilsoņu pakalpojumu birojā vai līdzvērtīgā logā. Dažas pilsētas domes sāk reģistrēt sertifikātu savā tīmekļa vietnē, ja mums ir elektronisks sertifikāts.

3

Reiz Rātsnamā mēs pieprasīsim reģistrācijas apliecību, kur mūsu personas dati par reģistru, piemēram, adrese, vārds un uzvārds vai dzimšanas datums. Atbildīgā amatpersona pieprasīs DNI vai pasi, lai pierādītu savu identitāti.

4

Kad mēs esam saņēmuši pieprasīto sertifikātu, mēs varam pārbaudīt, vai visi dati ir pareizi. Gadījumā, ja daži dati ir jāmaina vai ir nepareizi, mums būs jāpieprasa dokuments, kurā mēs varam iepazīstināt ar mūsu reģistra jaunajiem datiem un ka mums būs jāpiegādā tajā pašā Rātsnamā.

5

Gadījumā, ja viņi nevar mums izsniegt sertifikātu, jo mēs neesam reģistrēti, mēs varam pieprasīt reģistrācijas veidlapu, lai reģistrētos. Parasti mums būs jāiekļauj šādi dati:

  • DNI vai līdzvērtīga kopija un oriģināls.
  • Īres līguma kopija un oriģināls, kas parāda, ka mēs dzīvojam šajā pašvaldībā vai mājas īpašumā.
  • Ģimenes grāmata, ja mēs vēlamies reģistrēt mūsu bērnus.

6

Reģistrācijas dokumentu reģistrācijas un reģistrācijas apliecība var pieprasīt mums ļoti plašas darbības, piemēram, vadītāja apliecības atjaunošanu, DNI atjaunošanu vai piekļuvi valsts atbalstam un pabalstiem, tāpēc ir svarīgi, lai vēlētāja informācija, kurai ir mūsu Pilsētas dome mums ir pareiza.